Tibet Tours

Our Team

Wangchhu Sherpa

Wangchhu Sherpa

Director
View Profile
Tserieng M. Sherpa

Tserieng M. Sherpa

Executive Manager
Tshering Sherpa

Tshering Sherpa

Manager
Kaji Sherpa

Kaji Sherpa

Trekking Sirdar
Taki Sherpa

Taki Sherpa

Trekking Officer
Banchha Ram Tamang

Banchha Ram Tamang

Trekking Guide
Ang Phurba Sherpa

Ang Phurba Sherpa

Trekking Guide and Sirdar
Ongchhu Sherpa

Ongchhu Sherpa

Trekking Guide
Pasang Lama

Pasang Lama

Tour Guide and Tour Leader
Jeevan Tamang

Jeevan Tamang

Trekking Cook
Moti Ram Magar

Moti Ram Magar

Trekking Cook
Tika Tamang

Tika Tamang

Assistant Trekking Guide
Dendi Sherpa

Dendi Sherpa

Trekking Guide and Chef
Pasang Sherpa

Pasang Sherpa

Trekking Guide and Chef
Pasang Sherpa

Pasang Sherpa

Trekking Head cook
Galje Sherpa

Galje Sherpa

Trekking Head Cook
Chhiring Tamang

Chhiring Tamang

Trekking Head Cook
Copyright © mountkailashtour.com | Design by : Durga Kumar Sunuwar